РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ФОРУМЕ


КНУБА - учимся и строим
Строительный форум - КНУБА
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

Факультет геоінформаційних систем і управління територіями

Вернуться   Строительный форум - КНУБА > КНУБА. КИСИ. > Образование в КНУБА > Структура университета


!!! РЕГИСТРАЦИЯ !!!
Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 19.02.2007, 00:10   #1 (permalink)
Местный
Очки: 10, Уровень: 1 Очки: 10, Уровень: 1 Очки: 10, Уровень: 1
Активность: 0% Активность: 0% Активность: 0%
 
Аватар для Alukret
 
Сообщений: 939
Доп. информация
По умолчанию Факультет геоінформаційних систем і управління територіями


Факультет геоінформаційних систем і управління територіями

Факультет геоінформаційних систем і управління територіями заснований у 1948 році. Готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів з міського будівництва та господарства, геодезії, землевпорядкування та кадастру, геоінформаційних систем і технологій.
Alukret вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2007, 00:11   #2 (permalink)
Местный
Очки: 10, Уровень: 1 Очки: 10, Уровень: 1 Очки: 10, Уровень: 1
Активность: 0% Активность: 0% Активность: 0%
 
Аватар для Alukret
 
Сообщений: 939
Доп. информация
По умолчанию

Кафедра вищої математики

Кафедра забезпечує підготовку з математики. Завідувач кафедри – лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор В.К. Сибіряков.

Наукові дослідження ведуться за напрямами:

• дослідження зображень скінченовимірних алгебр, порядків, частково впорядкованих множин і вектороїдів. Розробка відповідних алгоритмів диференціювання і класифікація нерозкладних об’єктів. Комбінаторика цілочисельних квадратичних форм і їх систем коренів (доктор фізико-математичних наук, професор О.Г. Завадський);
• розроблення математичних моделей товстих пластин і оболонок та чисельно-аналітичних методів їх розрахунку на силові та теплові навантаження в умовах стаціонарної та нестаціонарної їх дії. Розробка узагальненого методу скінчених інтегральних перетворень та їх чисельна реалізація на ПЕОМ (доктор технічних наук, професор В.К. Чибіряков);
• рівняння математичної фізики і математичне моделювання теплових і гідродинамічних процесів у земній корі. Розробка принципів побудови математичних моделей тепло-і масопереносу рухомою рідиною, їх структура, алгоритм і методи їх реалізації з використанням аналітичних (інтегральні перетворення рівнянь математичної фізики) методів і методів скінчених різниць для ЕОМ і АОМ (кандидат технічних наук, доцент Г.М. Кононенко);
• стійкість стохастичних процесів, граничні теореми для марківських ланцюгів, дослідження загальних невід’ємних ядер (кандидат фізико-математичних наук, доцент Ю.П. Філонов ).

Контактні телефони:
Завідувач кафедри вищої математики
Сибіряков Валерій Кузьмич
241-55-59
Alukret вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2007, 00:14   #3 (permalink)
Местный
Очки: 10, Уровень: 1 Очки: 10, Уровень: 1 Очки: 10, Уровень: 1
Активность: 0% Активность: 0% Активность: 0%
 
Аватар для Alukret
 
Сообщений: 939
Доп. информация
По умолчанию

Кафедра геоінформатики та фотограмметрії

Кафедра забезпечує професійно-орієнтовану і спеціальну підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом “Геодезія, картографія та землевпорядкування”.Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Ю.О.Кар-пінський.

Наукові дослідження ведуться за напрямами:

• розроблення геоінформаційних моделей, технологій та систем для територіального управління, земельного і містобудівного кадастру та грошової оцінки земель (доктор технічних наук, професор Ю.О. Карпінський, доктор технічних наук, професор А.А. Ляшенко, кандидати технічних наук, доценти С.Ю. Марков та В.М. Гладілін, старший викладач Б.Г. Пряха, асистент О.В. Нестеренко);
• розроблення методик та практичних технологій цифрової фотограмметрії для вирішення прикладних задач у будівництві та інших галузях народного господарства (кандидати технічних наук, доценти В.О. Катушков, О.І. Єгоров, асистенти Р.В. Шульц, Б.І. Денисюк);
• розроблення моделей, практичних методик та технологій створення баз цифрових картографічних даних (кандидати технічних наук, доценти В.Т. Липський, В.М. Гладілін);
• розроблення автоматизованих методів і приладів геодезичного забезпечення будівництва та експлуатації інженерних споруд і транспортних мереж (доктор технічних наук, професор Ю.О. Карпінський, кандидат технічних наук, професор Д.Н. Кавунець, кандидати технічних наук, доценти В.О. Катушков, В.М. Гладілін, старший викладач О.С. Гончаренко, асистенти Р.В. Шульц, В.Л. Гандерук, Б.І. Денисюк);
• розроблення методичних основ формування інфраструктури геопросторових даних та стандартизації в сфері географічної інформації/геоматики (доктор технічних наук, професор Ю.О. Кар-пінський, доктор технічних наук, професор А.А. Ляшенко, кандидат технічних наук, доцент С.Ю. Марков).

Контактні телефони:
Завідувач кафедри геоінформатики і фотограмметрії
Кар-пінський Юрій Олександрович
241-55-67
Alukret вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2007, 00:18   #4 (permalink)
Местный
Очки: 10, Уровень: 1 Очки: 10, Уровень: 1 Очки: 10, Уровень: 1
Активность: 0% Активность: 0% Активность: 0%
 
Аватар для Alukret
 
Сообщений: 939
Доп. информация
По умолчанию

Кафедра землевпорядкування і кадастру

Кафедра забезпечує професійно-орієнтовану і спеціальну підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за напрямом “Геодезія, картографія та землевпорядкування”.Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор М.Г. Лихогруд.

Наукові дослідження ведуться за такими напрямами:

• вдосконалення законодавчої та нормативно-методичної бази здійснення кадастрово-реєстраційної діяльності (доктор технічних наук, професор М.Г. Лихогруд, кандидати технічних наук, доценти О.С. Петраковська, Л.І. Тузова, В.О. Льонець, старший викладач В.Д. Мінаков, асистенти А.В. Козіков, Л.П. Лізунова);
• розвиток ГІС-технологій в земельному кадастрі (доктор технічних наук, професор М.Г. Лихогруд, кандидат архітектурних наук, доцент Ю.М. Палєха, асистент Т.В. Гаращенко);
• дослідженя в галузі створення автоматизованих систем державного землевпорядкування кадастру (доктор технічних наук, професор М.Г. Лихогруд, кандидат економічних наук, доцент Ю.М. Манцевич, кандидат архітектурних наук, доцент Ю.М. Палєха, асистенти Л.В. Пєшкова, Л.Г. Левчук);
• вдосконалення методів грошової оцінки земельних ділянок (доктор технічних наук, професор М.Г. Лихогруд, кандидат економічних наук, доцент Ю.М. Манцевич, кандидат архітектурних наук, доцент Ю.М. Палєха, кандидат технічних наук, доцент О.С. Петраковська, асистент Ю.М. Гузченко).

Контактні телефони:
Завідувач кафедри землевпорядкування і кадастру
Лихогруд Микола Григорович
242-62-91
Alukret вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2007, 00:19   #5 (permalink)
Местный
Очки: 10, Уровень: 1 Очки: 10, Уровень: 1 Очки: 10, Уровень: 1
Активность: 0% Активность: 0% Активность: 0%
 
Аватар для Alukret
 
Сообщений: 939
Доп. информация
По умолчанию

Кафедра інженерної геодезії

Кафедра забезпечує професійно-орієнтовану та спеціальну підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямами “Геодезія, картографія та землевпорядкування”.Завідувач кафедри – заслужений працівник освіти України, доктор технічних наук, професор С.П. Войтенко.

Наукові дослідження ведуться за напрямами:

• розроблення методики й точності інженерно-геодезичного забезпечення будівництва інженерних споруд і монтажу технологічного устаткування (доктор технічних наук, професор С.П. Войтенко, доктор технічних наук, професор Т.Т. Чмчян, кандидати технічних наук, доценти Г.М. Литвин, О.П. Ісаєв, І.В. Лапіцький, старший викладач П.О. Чуланов, асистенти: Н.О. Міщенко, Р.А. Дем’яненко, С.А. Бондар);
• дослідження осідань та деформацій інженерних споруд (кандидат технічних наук, професор В.С. Староверов, старший викладач Ю.Ф. Гуляєв);
• розроблення і вдосконалення автоматизованих методів і приладів геодезичного забезпечення монтажу та експлуатації інженерних споруд і технологічного устаткування (кандидат технічних наук, доцент М.І. Тарасенко, кандидат технічних наук, доцент Є.Ф. Чопенко);
• розроблення і обґрунтування кваліфікаційних вимог підготовки фахівців за напрямами “Геодезія, картографія та земле-впорядкування» (доктор технічних наук, професор С.П. Войтенко, кандидат технічних наук, доцент Г.М. Литвин),
• розроблення та впровадження сучасних ГІС-технологій в інженерній геодезії (доктор технічних наук, професор С.П. Войтенко, кандидат технічних наук, доцент О.П. Ісаєв, старший викладач П.О. Чуланов).

Контактні телефони:
Завідувач кафедри інженерної геодезії
Войтенко Степан Петрович
249-72-51
Alukret вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2007, 00:21   #6 (permalink)
Местный
Очки: 10, Уровень: 1 Очки: 10, Уровень: 1 Очки: 10, Уровень: 1
Активность: 0% Активность: 0% Активность: 0%
 
Аватар для Alukret
 
Сообщений: 939
Доп. информация
По умолчанию

Кафедра іноземних мов

Кафедра здійснює підготовку з іноземних мов (англійської, німецької, французької та іспанської) бакалаврів, спеціалістів і магістрів з усіх спеціальностей. Завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент Т.І. Петрова.

Наукові дослідження ведуться за напрямами:

• методика викладання іноземних мов у технічному вузі (кандидат педагогічних наук, доцент Т.І. Петрова, доцент О.В. Паніна, викладач А.А. Махиня, старші викладачі Т.Г. Забашта, О.В. Грабовецька, Л.В. Полторак, Н.В. Лобатенко);
• екологічне виховання в процесі вивчення іноземних мов (доцент О.В. Паніна).

Контактні телефони:
Завідувач кафедри іноземних мов
Петрова Тетяна Ігорівна
241-54-60
Alukret вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2007, 00:25   #7 (permalink)
Местный
Очки: 10, Уровень: 1 Очки: 10, Уровень: 1 Очки: 10, Уровень: 1
Активность: 0% Активность: 0% Активность: 0%
 
Аватар для Alukret
 
Сообщений: 939
Доп. информация
По умолчанию

Кафедра міського будівництва

Кафедра забезпечує професійно-орієнтовану і спеціальну підготовку бакалаврів. Готує спеціалістів та магістрів за спеціальністю “Міське будівництво та господарство”.Завідувач кафедри – член-кореспондент АМ України, лауреат Державної премії України в галузі архітектури, лауреат Державної премії Ради Міністрів СРСР, дійсний член, віце-президент Української Академії архітектури, дійсний член, академік-секретар Міжнародної Академії архітектури (московське відділення), іноземний член Російської Академії архітектури і будівельних наук, професор міжнародної академії архітектури (Софія), доктор архітектури, професор М.М. Дьомін.

Наукові дослідження ведуться за напрямами:

• розроблення законодавчої та нормативної бази містобудування та територіального планування в Україні, раціональних методів забудови та реконструкції міст і сіл України, містобудівний кадастр та міські інформаційні системи (доктор архітектури, професор М.М. Дьомін, заслужений діяч науки і техніки, доктор географічних наук, професор В.І. Нудельман, кандидат архітектури, доцент О.І. Сингаївська, асистент М.В. Биваліна);
• розроблення методів забезпечення і оцінки екологічного стану навколишнього середовища (доктор біологічних наук, професор Б.В. Солуха, кандидат технічних наук, професор Г.В. Фукс, асистент Д.І. Плотнікова);
• застосування методів моделювання й сучасних технологій для оцінки вартості земельних ділянок у містах із розробкою інженерних методів захисту, підготовки інженерного обладнання і благоустрою територій (кандидати технічних наук, доценти В.В. Леонтович, В.С.Ніщук, асистент О.В. Приймаченко);
• розроблення нормативної бази, новітніх методів проектування і реконструкції транспортних систем міст на основі моделювання й створення експертних систем (професор Я.Б. Левітан, кандидат технічних наук, професор Є.О. Рейцен, кандидат технічних наук, доцент С.В. Дубова, доцент П.П. Чередниченко, асистент А.Ю. Васильєва);
• розроблення та удосконалення нових методів реконструкції міських інженерних споруд (доктор технічних наук, професор С.Б. Усаковський, кандидат технічних наук, професор Г.Б. Фукс).

Контактні телефони:
Завідувач кафедри міського будівництва
Дьомін Микола Мефодійович
245-42-04
Alukret вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2007, 00:28   #8 (permalink)
Местный
Очки: 10, Уровень: 1 Очки: 10, Уровень: 1 Очки: 10, Уровень: 1
Активность: 0% Активность: 0% Активность: 0%
 
Аватар для Alukret
 
Сообщений: 939
Доп. информация
По умолчанию

Кафедра міського господарства

Кафедра забезпечує професійно-орієнтовану і спеціалізовану підготовку бакалаврів. Готує спеціалістів та магістрів за спеціальністю “Міське будівництва та господарство”.Завідувач кафедри – дійсний член Української Академії архітектури, іноземний член Російської академії архітектури і будівельних наук, професор Міжнародної академії архітектури, лауреат Премії Ради Міністрів СРСР, заслужений економіст України, доктор технічних наук, професор Є.Є. Клюшніченко.

Наукові дослідження ведуться за напрямами:

• розроблення нормативно-методичної бази містобудування в Україні, управління містом, реконструкція та утримання міської забудови, організація міського господарства (доктор технічних наук, професор Є.Є.Клюшніченко, доктор архітектури, професор Г.Й. Фільваров, кандидат технічних наук, доцент Ю.В. Крумеліс);
• урбаністика, міський моніторинг та менеджмент, управління міськими програмами (доктор архітектури, професор Г.Й. Філь-варов, кандидати технічних наук, доценти А.М. Плешкановська, Л.О. Апостолова-Сосса, кандидат економічних наук, доцент Н.О. Денисенко);
• комп’ютерні технології у містобудівництві, інформаційні технології наукових досліджень (кандидат технічних наук, доцент А.М. Мамедов, доцент Драпіковський О.І.);
• оцінка земель та нерухомості (доцент І.Б. Іванова).

Контактні телефони:
Завідувач кафедри міського господарства
Клюшніченко Євген Єлісеєвич
245-42-41
Alukret вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2007, 00:29   #9 (permalink)
Местный
Очки: 10, Уровень: 1 Очки: 10, Уровень: 1 Очки: 10, Уровень: 1
Активность: 0% Активность: 0% Активность: 0%
 
Аватар для Alukret
 
Сообщений: 939
Доп. информация
По умолчанию

Кафедра фізичного виховання і спорту

Кафедра забезпечує підготовку в галузі фізичної культури і розвитку спорту в університеті.Завідувач кафедри – заслужений працівник фізичної культури і спорту України, член-кореспондент Академії інженерних наук України, кандидат педагогічних наук, професор С.М. Канішевський.

Наукові дослідження ведуться за напрямами:

• методологія, методика та організація навчального процесу з фізичної культури і спорту у вищих навчальних закладах системи освіти України (кандидат педагогічних наук, професор С.М. Канішевський);
• удосконалення державних тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості населення України (професор М.О. Діленян);
• розроблення пристроїв та тренажерів для розвитку основних груп м’язів та корекції постави (кандидат технічних наук В.П. Соломін, доцент Л.П. Віровський);
• вплив механічних дозованих навантажень на окремі ділянки хребта з метою його реабілітації (кандидат педагогічних наук, професор С.М. Канішевський).

Контактні телефони:
Завідувач кафедри фізичного виховання та спорту
Канішевський Станіслав Михайлович
248-30-25
Alukret вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2007, 10:21   #10 (permalink)
xz
Местный
Очки: 30, Уровень: 1 Очки: 30, Уровень: 1 Очки: 30, Уровень: 1
Активность: 0% Активность: 0% Активность: 0%
 
Аватар для xz
 
Сообщений: 192
Доп. информация
По умолчанию

а где обновление? некоторые даные устарели! а некоторые ошибочные!!!
-Кафедра землевпорядкування і кадастру (там уже заведующая, а не заведующий)
-Кафедра вищої математики (не Сибиряков, а Чибиряков!!!! таких людей знать надо... это же честь нашего универа!!! кто не верит сходите на 3 этаж над профкомом!!!)
__________________
*no comments*

xz
xz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2008, 09:17   #11 (permalink)
Местный
Очки: 30, Уровень: 1 Очки: 30, Уровень: 1 Очки: 30, Уровень: 1
Активность: 0% Активность: 0% Активность: 0%
 
Аватар для MALINKA
 
Сообщений: 551
Доп. информация
По умолчанию

Плохо что н еще нет телефонов деканатов
__________________
Smile
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
)
MALINKA вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +2.

Сделано на vBulletin® Версия 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot